Background Image

С акт: 15

Предстои акт: 16

Етаж: ПОДЗЕМЕН
Жилищна площ: 44,16 кв. м
Обща площ: 58,2 кв. м
Цена: 49 200 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: 1
Жилищна площ: 63,85 кв. м
Обща площ: 79,64 кв. м
Цена: 55 800 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: 2
Брой стаи: 3-стаен
Апартамент номер: 1
Жилищна площ: 86,12 кв. м
Обща площ: 107,42 кв. м
Цена: 85 900 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: 3
Брой стаи: 3-стаен
Апартамент номер: 2
Жилищна площ: 86,12 кв. м
Обща площ: 108,06 кв. м
Цена: 91 800 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: 4
Брой стаи: 3-стаен
Апартамент номер: 3
Жилищна площ: 86,12 кв. м
Обща площ: 108,06 кв. м
Цена: 91 800 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: 5
Брой стаи: 3-стаен
Апартамент номер: 4
Жилищна площ: 86,12 кв. м
Обща площ: 106,57 кв. м
Цена: 91 800 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: 6
Брой стаи: 3-стаен
Апартамент номер: 5
Жилищна площ: 80,17 кв. м
Обща площ: 99,21 кв. м
Цена: 89 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Обща площ: 12,50 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 7 500 €
Статус: СВОБОДНО

Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 7 500 €
Статус: СВОБОДНО

Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 7 500 €
Статус: СВОБОДНО

Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 7 500 €
Статус: СВОБОДНО

Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 7 500 €
Статус: СВОБОДНО

Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 7 500 €
Статус: СВОБОДНО

error: Content is protected !!