Background Image

С акт: Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж 31.10.2023 г.

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Жилищна площ: 56,20 кв м +3,00 кв.м изба
Обща площ: 69,15 кв м + 3,20 кв.м изба
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 2
Жилищна площ: 60,00 кв м
Обща площ: 73,82 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 3
Жилищна площ: 53,20 кв м
Обща площ: 65,46 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 4
Жилищна площ: 53,20 кв м
Обща площ: 65,46 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 5
Жилищна площ: 53,20 кв м
Обща площ: 65,46 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 1
Брой стаи: 4 - стаен
Жилищна площ: 94,00 кв м +5,20 кв.м изба
Обща площ: 115,66 кв. м +5,55 кв.м изба
Цена: 139 400 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 7
Жилищна площ: 42,80 кв м
Обща площ: 52,66 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 - стаен
Жилищна площ: 56,20 кв м +7,36 кв.м изба
Обща площ: 69,15 кв м + 7,36 кв.м изба
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 стаен
Апартамент номер: 9
Жилищна площ: 62,40 кв м
Обща площ: 76,78 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 1 - стаен
Апартамент номер: 10
Жилищна площ: 56,80 кв м
Обща площ: 69,89 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 11
Жилищна площ: 56,80 кв м
Обща площ: 69,89 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 12
Жилищна площ: 56,80 кв м
Обща площ: 69,89 кв м
Статус: ПРОДАДЕН

Етаж: 2
Брой стаи: 4 - стаен
Апартамент номер: 13
Жилищна площ: 100,00 кв. м
Обща площ: 123,04 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 14
Жилищна площ: 42,80 кв м
Обща площ: 52,66 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 3
Брой стаи: 1 - стаен
Жилищна площ: 51,00 кв м + 3,00 кв.м изба
Обща площ: 62,75 кв м + 3,20 кв.м изба
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 3
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 16
Жилищна площ: 68,00 кв. м + 6,80 кв.м изба
Обща площ: 83,67кв. м + 7,26 кв. м изба
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 17
Жилищна площ: 56,80 кв. м
Обща площ: 69,89 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 3
Брой стаи: 2 -стаен
Апартамент номер: 18
Жилищна площ: 56,80 кв. м
Обща площ: 69,89 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 3
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 19
Жилищна площ: 56,80 кв. м
Обща площ: 69,89 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 3
Брой стаи: 3 - стаен
Апартамент номер: 20
Жилищна площ: 100,00 кв. м
Обща площ: 123,04 кв. м
Цена: 141 500 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 3
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 21
Жилищна площ: 42,80 кв. м
Обща площ: 52,66 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 4
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 22
Жилищна площ: 76,20 кв. м
Обща площ: 93,76 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 4
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 23
Жилищна площ: 56,80 кв. м
Обща площ: 69,89 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 4
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 24
Жилищна площ: 64,60 кв. м
Обща площ: 79,48 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 4
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 25
Жилищна площ: 55,50 кв. м
Обща площ: 68,29 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 4
Брой стаи: 2- стаен
Апартамент номер: 26
Жилищна площ: 60,50 кв. м
Обща площ: 74,44 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 5
Брой стаи: 3 - стаен
Жилищна площ: 89,00 кв. м + 4,50 кв.м Изба
Обща площ: 109,51 кв. м + 4,80 кв.м Изба
Цена: 108 600 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 5
Брой стаи: 3 - стаен
Апартамент номер: 28
Жилищна площ: 86,00 кв. м
Обща площ: 105,82 кв. м
Цена: 100 600 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 5
Брой стаи: 3 - стаен
Апартамент номер: 29
Жилищна площ: 80,00 кв. м
Обща площ: 98,43 кв. м
Цена: 93 500 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Партер
Обща площ: 17,30 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 16,50 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 18,10 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 17,50 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 17,70 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 19,00 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 18,00 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 18,80 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 16,00 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 19,00 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 39,13 кв. м
Цена: 35 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Партер
Обща площ: 20,60 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 17,00 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Жилищна площ: 50,00 кв. м
Обща площ: 62,30 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДНО

Обща площ: 12,50 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДНО

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАНО

Обща площ: 12,50 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАНО

Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 14 000 €
Статус: СВОБОДНО

error: Content is protected !!