Background Image

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 1
Жилищна площ: 56,20 кв м
Обща площ: 69,06 кв м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 2
Жилищна площ: 60,00 кв м
Обща площ: 73,73 кв м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 3
Жилищна площ: 53,20 кв м
Обща площ: 63,66 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 4
Жилищна площ: 53,20 кв м
Обща площ: 65,37 кв м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 5
Жилищна площ: 53,20 кв м
Обща площ: 65,37 кв м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 1
Брой стаи: 4 - стаен
Апартамент номер: 6
Жилищна площ: 94,00 кв м
Обща площ: 115,51 кв м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 1
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 7
Жилищна площ: 42,80 кв м
Обща площ: 51,22 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 8
Жилищна площ: 56,20 кв м
Обща площ: 69,06 кв м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 стаен
Апартамент номер: 9
Жилищна площ: 62,40 кв м
Обща площ: 76,68 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 10
Жилищна площ: 56,80 кв м
Обща площ: 68,91 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 11
Жилищна площ: 56,80 кв м
Обща площ: 68,91 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 12
Жилищна площ: 56,80 кв м
Обща площ: 69,80 кв м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 2
Брой стаи: 4 - стаен
Апартамент номер: 13
Жилищна площ: 100,00 кв. м
Обща площ: 121,33 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 2
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 14
Жилищна площ: 42,80 кв м
Обща площ: 51,93 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 3
Брой стаи: 1 - стаен
Апартамент номер: 15
Жилищна площ: 51,00 кв м
Обща площ: 62,67 кв м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 3
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 16
Жилищна площ: 68,00 кв. м
Обща площ: 83,56 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 17
Жилищна площ: 56,80 кв. м
Обща площ: 69,80 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 3
Брой стаи: 2 -стаен
Апартамент номер: 18
Жилищна площ: 56,80 кв. м
Обща площ: 69,80 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 3
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 19
Жилищна площ: 56,80 кв. м
Обща площ: 68,91 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 3
Брой стаи: 3 - стаен
Апартамент номер: 20
Жилищна площ: 100,00 кв. м
Обща площ: 122,88 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 3
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 21
Жилищна площ: 42,80 кв. м
Обща площ: 52,59 кв м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 4
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 22
Жилищна площ: 76,20 кв. м
Обща площ: 92,45 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 4
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 23
Жилищна площ: 56,80 кв. м
Обща площ: 68,91 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 4
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 24
Жилищна площ: 64,60 кв. м
Обща площ: 78,38 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 4
Брой стаи: 2 - стаен
Апартамент номер: 25
Жилищна площ: 55,50 кв. м
Обща площ: 68,20 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 4
Брой стаи: 2- стаен
Апартамент номер: 26
Жилищна площ: 60,50 кв. м
Обща площ: 73,40 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 5
Брой стаи: 3 - стаен
Апартамент номер: 27
Жилищна площ: 91,50 кв. м
Обща площ: 112,44 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 5
Брой стаи: 3 - стаен
Апартамент номер: 28
Жилищна площ: 89,40 кв. м
Обща площ: 109,86 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 5
Брой стаи: 3 - стаен
Апартамент номер: 29
Жилищна площ: 82,50 кв. м
Обща площ: 101,38 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Партер
Обща площ: 17,30 кв. м
Цена: 20 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Партер
Обща площ: 16,50 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 18,10 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 17,50 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 17,70 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 19,00 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 18,00 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 18,80 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 16,00 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 19,00 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 32,60 кв. м
Цена: 32 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Партер
Обща площ: 20,60 кв. м
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: Партер
Обща площ: 17,00 кв. м
Цена: 20 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Партер
Жилищна площ: 50,00 кв. м
Обща площ: 62,22 кв. м
Цена: 68 442 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Сутерен
Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 16 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 14 000 €
Статус: СВОБОДЕН

Обща площ: 12,50 кв. м
Цена: 14 000 €
Статус: СВОБОДЕН

error: Content is protected !!