Background Image

С акт: 16 от 12.07.2022 г

Обща площ: 15,00 m2
Статус: ПРОДАДЕН

Обща площ: 15,00 m2
Статус: ПРОДАДЕН

Обща площ: 15,00 m2
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Обща площ: 15,00 m2
Статус: РЕЕЗРВИРАН

Обща площ: 15,00 m2
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Обща площ: 15,00 m2
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Обща площ: 15,00 m2
Статус: ПРОДАДЕН

Обща площ: 15,00 кв.м
Статус: ПРОДАДЕН

Обща площ: 15,00 m2
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Обща площ: 15,00 m2
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Обща площ: 15.00 m2
Статус: РЕЗЕРВИРАН

Обща площ: 15,00 m2
Статус: РЕЗЕРВИРАН

error: Content is protected !!