Background Image

С акт: Разрешение за строеж от 20.12.2022 г.

Статус: РЕЗЕРВИРАН

Статус: РЕЗЕРВИРАН

Статус: РЕЗЕРВИРАН

Етаж: 4
Брой стаи: 3-стаен
Апартамент номер: 16
Жилищна площ: 88 кв.м
Обща площ: 104,64 кв. м + 5,06 кв.м изба
Цена: 172 229 €
Статус: СВОБОДЕН

Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 5
Брой стаи: 3-стаен
Апартамент номер: 21
Жилищна площ: 115 кв. м
Обща площ: 136,74 кв. м
Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 5
Брой стаи: 2-стаен
Апартамент номер: 22
Жилищна площ: 61 кв. м
Обща площ: 72,53 кв. м + 2,43 кв.м изба
Цена: 133 500 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: 5
Брой стаи: 3-стаен
Апартамент номер: 23
Жилищна площ: 105 кв. м
Обща площ: 124,85 кв. м
Цена: 206 003 €
Статус: СВОБОДЕН

Етаж: Подземие
Статус: РЕЗЕРВИРАНО

Етаж: Външно закрито
Цена: 25 000 €
Статус: СВОБОДНО

Цена: ПРИ ЗАПИТВАНЕ
Статус: СВОБОДНО

error: Content is protected !!