Background Image

Проекти

Home  /  Проекти


Проекти в строежГотови проектиПлощадки


Обща информация за проектите:

Виница Север – Достигната трета плоча по детайли.

Владиславово поща – Достигнат вертикал към четвърта плоча.

Владиславово Елпида- Подадени са документи , очакваме разрешение за откриване на строителна площадка.

Кайсиева Бай Бисер- Подадени са документи , очакваме разрешение за откриване на строителна площадка.
Виница Ирламдско Селище-Подадени са документи , очакваме разрешение за откриване на строителна площадка.
error: Content is protected !!